Τροποποίηση Περιουσιολογίου (Ε9)

50,00

Διαδικασία Υπηρεσίας:

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την καταχώριση δεδομένων ακίνητης περιουσίας στην εφαρμογή περιουσιολογίου,
όπως αυτά έχουν αποσταλλεί και προκύπτουν από τα δικαιολογητικά συμβολαίου:

  1. Ανάλυση Συμβολαίου
  2. Εντοπισμός Σχετικών στοιχείων προς συμπλήρωση
  3. Συμπλήρωση εφαρμογής ΑΑΔΕ, στοιχείων περιουσιολογίου
  4. εώς δύο ιδιοκτησιών

Απαιτούμενα Στοιχεία

  1. Συμβόλαιο, τίτλο κτήσης
  2. Αριθμός Παροχής ΔΕΗ

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης αποστέλλεται η τροποποίηση της περιουσιακής κατάστασης, μέσω μηνύματος email.
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία κατά την επικοινωνία μαζί μας

Παρόμοιες υπηρεσίες Περιουσιολογίου

Σύνθετες περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν,

  • περισσότερα από δύο ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
  • περιπτώσεις νομιμοποίσεων ακινήτων,
  • τίτλων κτήσης που χρήζουν διόρθωσης και χρειάζονται αντιπαραβολή με άλλα έγγραφα όπως έγγραφα κτηματολογίου κλπ

δύναται να διεκπαιραιωθούν, μετά απο ειδική συμφωνία, ή εξειδικευμένες υπηρεσίες,
με την σύνδρομή ανώτερου φοροτεχνικού με ειδίκευση στα ακίνητα

Μελέτη Συμβολαίου και Τροποποίηση Περιουσιολογίου (Ε9)

 

1 σε απόθεμα