Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος E1, E2

80,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ετοιμασία και υποβολή δήλωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον ιστοτοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται σύντομη επίλυση φορολογικών αποριών σχετικών με την διαδικασία υποβολής της δήλωσης όπως για παραδειγμα:

 1. θέματα εισοδήματος
 2. θέματα τεκμηρίων
 3. θέματα μείωσης φόρου και πιστωτικών καρτών
 4. ηλεκτρονικής πληροφόρησης και εισοδημάτων χωρίς πληροφορηση
 5. Επιδομάτων, τέκνων κλπ
 6. Μισθωμάτων

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

45 Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασία

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

 1. Κωδικοί Taxis / Εξουσιοδότηση Taxis Net
 2. Σε περίπτωση μισθώσης κύριας/δευτερεύουσας κατοικίας κλπ απαιτείται αναφορά σε Α/Α μισθωτήριων του Taxis
 3. Σε περίπτωση εισοδήματος από εκμισθώση απαιτείται αναφορά σε Α/Α μισθωτήριων του Taxis
 4. Περιγραφή Δηλούμενων στοιχείων Στοιχείων
 5. ΑΦΜ Πνοματεπώνυμο Προστατευόμενων τέκνων κλπ
 6. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Στοιχεία Παύσης ταμειακής μηχανή Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα