Μελέτη Συμβολαίου και Τροποποίηση Περιουσιολογίου (Ε9)

120,97

Διαδικασία Υπηρεσίας:

Η εργασία δήλωσης μεταβολών στο περιουσιολόγιο του υπουργείο οικονομικών,
σε αρκετές περιπτώσει δύναται να είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει εργασίες όπως:

  1. Μελέτη τίτλων ιδιοκτησίας συμβολαίων
  2. λοιπών τίτλων κτήσης,
  3. τεχνικών σχεδιαγραμμάτων από μηχανικούς,
  4. πολεοδομικών σχεδιαγραμμάτων,
  5. νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χώρων,

Η παρούσα υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη,
αντιθετα με την άλλες υπηρεσίες μας
στις παρακάτω περιπτώσεις όταν:

  • Ο τίτλος κτήσης δεν έχει αρκετά στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης E9
  • Ο τίτλος κτήσης χρήζει διορθωσης ή επικαιροποίησης και αντιπαραβολής με άλλα έγγραφα
  • ώστε να περιγράφονται περιπτώσεις νομιμοποίσεων ακινήτων,
  • επεκτάσεων ακινήτου κλπ.
  • υπαρξη πολλαπλών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,

συνεργασία με επαγγελματίες οπως συμβολαιογράφοι και μηχανικοί με σκοπό την τελική συμπλήρωση δήλωσης Ε9 με καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία κατά την επικοινωνία μαζί μας

Παρόμοιες υπηρεσίες Περιουσιολογίου

Υποβολή Απλής Δήλωσης ή Αίτησης Taxis

Τροποποίηση Περιουσιολογίου (Ε9)

3 σε απόθεμα