Λογιστικές υπηρεσίες ΙΚΕ

600,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

 1. Ενημέρωση λογιστικών διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ Κατηγορίας) της επιχείρησης
 2. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων φορολογικών δηλώσεων νομικού προσώπου, τέλους χρήσεως, σύνταξης ισολογισμού και δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ ή όπου κριθεί απαραίτητο, υποβολής δηλώσεων τέλους χρήσης (Ν, E3)
 3. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων φορολογικών δηλώσεων Παρακρατουμένων φόρων, ΦΠΑ , διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) και λοιπών φορολογιών
 4. Παρακολούθηση τροποποιήσεων νομοθεσίας Φορολογικών, θεμάτων και συνοπτική ενημέρωσή σας για τα ισχύοντα σχετικά με την νομοθεσία, τις σχετικές υποχρεώσεις και προθεσμίες.
 5. Συνταξη προσωρινών αποτελεσμάτων μια φορά κατ έτος
 6. Υποστήριξη με σύντομες οδηγίες, της επιχείρησης πελάτη από την εταιρία Λογιστικό Γραφείο, σε θέματα τιμολόγησης, ΦΠΑ και στην χρήση οδηγού καταχώρισης δαπανών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ορθή ενημέρωση των βιβλίων και προϋπολογισμό της τρέχουσας χρήσης. Η υποστήριξη γίνεται με πολιτική ορθής χρήσης, στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου που απομένει κάθε μήνα, μετά από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της επιχείρησης

Διάρκεια Υπηρεσίας

6 ώρες, μέσος όρος, εργασίας ανά μήνα

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πάγια Αμοιβή ανά μήνα

Ανάλυση Συνεργασίας

 • Παράδοση παραστατικών και εγγράφων στο γραφείο μας, ή αποστολή μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SFTP, drive, μέχρι την 12η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη του μήνα ενημέρωσης που αφορούν
  1. Παραστατικά εσόδων/εξόδων/λοιπά παραστατικά πληρωμών εισπράξεων κ.λπ (περ.35 ανά μήνα)
  2. Τα παραστατικά θα παραδίδονται ταξινομημένα, ανά κατηγορία, σε ειδικό Ντοσιέ σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου μας, ή συγκεντρωμένα ηλεκτρονικά σύμφωνα με ειδικές κοινώς αποδεκτές οδηγίες (πχ. ψηφιακής ονοματοθεσίας)
 • Εάν εντός του μηνός υπάρχουν περιπτώσεις, 1. παρακράτησης φόρων, 2. Δανείου, 3. Απόδειξης Δαπάνης ή Τιμολογίου Αγοράς, 4. Αλλαγής δραστηριότητας, 5. Συμφωνητικών, 6. Φόρου διαφήμισης, συμφωνείται ότι θα μας ενημερώνετε εγγράφως είτε προ της συναλλαγής είτε το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, άλλως δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν επιπλοκές στην διεκπεραίωση τους.
 • Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη προστίμου που προέρχεται από σφάλμα ή παράλειψη των συνεργατών της. Για σοβαρές περιπτώσεις καλύπτεται με Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών όπως ανάλυση και τεκμηρίωση φοροτεχνικών, ασφαλιστικών εργατικών και επιχειρηματικών θεμάτων , σενάρια επιχειρηματικών αποφάσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λύσεων τεχνολογίας κλπ, 50€/ώρα, πλέον ΦΠΑ 24%
 • Η επιχειρηση που αγοράζει την παρούσα υπηρεσία συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των λογιστικών του βιβλίων/αρχείων. Η παράδοση/παραλαβή στοιχείων, αρχείων και δεδομένων της επιχείρησης πελάτη κατά την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών. Όταν η παράδοση γίνεται μέσω διαδικτύου χρησιμοποιείται ασφαλές κανάλι επικοινωνίας ή και κρυπτογραφία τεχνολογίας PGP/GPG
 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Ειδικά για τους πελάτες που παρέχουμε τις παραπάνω υπηρεσίες τήρησης βιβλίων παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες με μειωμένη τιμή:

 1. Πρόσθετη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας σεμιναρίου myDATA, μέσω διαδικτυακής συνάντησης, σχετικά με την λειτουργία/παραμετροποίηση του συστήματος “timologio” της ΑΑΔΕ με σκοπό στην έκδοση τιμολογίων και διαβίβαση στο myDATA, τίμημα 65€ πλέον ΦΠΑ 24%
 2. Πρόσθετη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας μίας ώρας, μέσω διαδικτυακής συνάντησης, σχετικά απορίες του επαγγελματία για θέματα, ΕΦΚΑ – ασφάλισης, ΦΠΑ, τιμολόγησης και φορολογίας εισοδήματος, τίμημα 75€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%
 3. Πρόσθετη παροχή μηχανογραφικής υπηρεσίας myDATA, για αποστολή σύνοψης μεμονωμένου παραστατικού με σκοπό την άμεση λήψη MARK, τίμημα 50€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους
 4. Πρόσθετη παροχή μηχανογραφικής υπηρεσίας myDATA, για μαζική αποστολή συνόψεων παραστατικών στο τέλος της περιόδου ενημέρωσης, τίμημα 25€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους, για την διαβίβαση συνόψεων παραστατικών εσόδων
 5. Πρόσθετη παροχή υπηρεσίας, σύνταξης ειδικής αναφοράς με προσωρινά αποτελέσματα εξαμήνου (30/06) ή εννιαμήνου (30/09), μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους
 6. Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών υποβολής δήλωσης εισοδήματος E1, E2, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους
 7. Πρόσθετη παροχή υπηρεσίας, Συμπλήρωση λοιπών δηλώσεων ή εντύπων φορμών προς φορείς της Κυβέρνησης που δεν περιγράφονται παραπάνω (π.χ. Δηλώσεις λόγω της πανδημίας, εξέτασης COVID19, κλπ)μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους, με τίμημα που ξεκινάει από 15€ ανά περίπτωση πλέον ΦΠΑ 24%
 8. Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών όπως ανάλυση και τεκμηρίωση φοροτεχνικών, ασφαλιστικών εργατικών και επιχειρηματικών θεμάτων , ή ανάλυση διατάξεων τεκμαρτού εισοδήματος φυσικού προσώπου, 50€/ώρα, πλέον ΦΠΑ 24%, σενάρια επιχειρηματικών αποφάσεων, επαλήθευση εγγραφών ταμείου με σκοπό τον εντοπισμό πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων ταμείου με βάση τα παραστατικά σε αντιπαραβολή καταστάσεων ταμείου της επιχείρησης, και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ 75€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε συμπληρώστε τυχόν άλλες απαιτήσεις,
ή τροποποιήσεις θα επιθυμούσατε για την παραπάνω υπηρεσία,

1 σε απόθεμα