Φορολογικό Ερώτημα

121,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τεκμηριωμένες γραπτές απαντήσεις σε φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά ερωτήματα.

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

90’Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Εφάπαξ Αμοιβή

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Περιγραφή Ερωτήματος
  2. Χρονικό περιθώριο απάντησης του ερωτήματος
  3. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Στοιχεία Παύσης ταμειακής μηχανής.)  Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα