Εργασία myDATA RealTime

50,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εργασίες προς επιχειρήσεις πελάτες της επιχείρησής μας, σχετικές με την εφαρμογή myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι παρούσα υπηρεσία αφορά εργασίες:

 1. οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 2. δεν περιλαμβάνονται στην πάγια αμοιβή των υπηρεσιών τήρησης βιβλίων
 3. εκτός και εάν αυτό ρητά αναφέρεται στην περιγραφή κάποιας υπηρεσίας

Η υπηρεσία αυτή δύναται να συμπεριλάβει εναλλακτικά και ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με χρήση ERP, για έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων σε ζωντανό χρόνο
 2. Υπηρεσίες υποστήριξης χρήσης ERP ή εφαρμογών της ΑΑΔΕ για θέματα τιμολόγησης, σε ζωντανό χρόνο
 3. Παραμετροποίηση ERP ή εφαρμογών της ΑΑΔΕ για θέματα τιμολόγησης, σε ζωντανό χρόνο
 4. Τεχνική Υποστήριξη τερματικού τιμολόγησης σε ζωντανό χρόνο

Πάγια καθαρή αξία αμοιβής: 50,00€ ευρώ εφάπαξ αμοιβή

Συνολική Αξία πλέον ΦΠΑ 24% – 62,00€ ευρώ

Διάρκεια Υπηρεσίας

30′ λεπτά,

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πρόσθετη αμοιβή για κατ’ εξαίρεση εργασία

Ανάλυση Συνεργασίας

 • Σε περίπτωση ανάθεσης από πελάτη λογιστικού γραφείου, διαβίβασης τιμολογίων, στο σύστημα myDATA , θα πρέπει η επιχείρηση πελάτης που παραγγέλνει αυτή την υπηρεσία, να έχει ενημερώσει το λογιστικό γραφείο, σχετικά με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων 40 πεδίων που απαιτεί το σύστημα myDATA σε ένα στοιχείο πώλησης, τα οποία περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο 1138/2020 και τις τροποποιήσεις της
 • Σε περίπτωση που ζητηθεί η παρούσα υπηρεσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που περιγράφουν οι όροι της υπηρεσίας, δύναται να καλυφθούν οι ανάγκες με αγορά περισσοτέρων υπηρεσιών εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Η αμοιβή του λογιστικού γραφείου δύναται να αποτιμάται και με διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία περιλαμβάνει αντιπαραβολή κατάστασης δαπανημένου χρόνου και ζητηθείσας εργασίας.
 • Σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης ERP, παραμετροποίησης ERP, και τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει το λογιστικό γραφείο και η επιχείρηση πελάτης να έχει έρθει προηγουμένως σε κάποια μορφής συμφωνία σχετικά με τις προδιαγραφές των συστημάτων και την συχνότητα της υπηρεσίας ώστε το λογιστικό γραφείο να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο
 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εξαντλημένο

Κατηγορία: