Έναρξη Εργασιών / Διακοπή Εργασιών

161,29

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις έρναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Η εργασία αναλύεται στην κύρια ιστοσελίδα μας

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

4 ώρες απασχολησης διεκπεραίωση εργασίας από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Εφάπαξ αμοιβή

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

 1. Περιγραφή δραστηριότητας επαγγέλματος για την οποία θα γίνει έναρξη εργασιών στην Εφορία, στο ασφαλιστικό ταμείο και σε επιμελητήριο
 2. Πλήρη Διεύθυνση κατοικίας
 3. Πλήρη Διεύθυνση τόπου στον οποίο θα είναι η έδρα της εταιρίας
 4. Πότε επιθυμείτε να παρασχεθεί η εργασία έναρξής εργασιών;
 5. Υπάρχει σχετική προθεσμία για την έναρξη εργασιών;
 6. Στοιχεία Εξουσιοδότησης όπως φαίνονται στα στοιχεία ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,)
 7. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία πχ
  • Φωτοαντίγραφο από το μισθωτήριο συμβόλαιο έδρας και
  • Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος τελευαταιων πέντε ετών για τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ, Εάν υπάρχουν αμοιβές παλαιοτέρων ετών με απόδειξη δαπάνης, πιθανόν να αναζητηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν
  • [περίπτωση μισθωμένης οικίας] πρωτοτυπη υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης οικίας ή
  • [περίπτωση ιδιόκτητης οικίας] επίκαιρο αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, αριθμοί ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ,
  • Φωτοτυπία άδεια εργασίας ή / και άδειας παραμονής
  • [σε περίπτωση νέου ασφαλισμένου (μετά 01/01/93)] Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, .

Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα