Έναρξη Εργασιών εργασιών ατομικής επιχείρησης

100,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις έρναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Η εργασία αναλύεται στην κύρια ιστοσελίδα μας

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

2 ώρες απασχόλησης διεκπεραίωση εργασίας από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Εφάπαξ αμοιβή

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Περιγραφή δραστηριότητας επαγγέλματος για την οποία θα γίνει έναρξη εργασιών στην Εφορία, στο ασφαλιστικό ταμείο και σε επιμελητήριο
  2. Στοιχεία σχετικά με την έδρα της επιχείρησης
  3. Κωδικός/Κωδικοί Δραστηριότητας ΚΑΔ
  4. Πλήρη Διεύθυνση κατοικίας
  5. Πλήρη Διεύθυνση τόπου στον οποίο θα είναι η έδρα της εταιρίας
  6. Πότε επιθυμείτε να παρασχεθεί η εργασία έναρξής εργασιών;
  7. Υπάρχει σχετική προθεσμία για την έναρξη εργασιών;
  8. Στοιχεία Εξουσιοδότησης όπως φαίνονται στα στοιχεία ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,)
  9. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (μισθωτήριο έδρας, E9 )πχ

Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

Εξαντλημένο