Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος με επιφύλαξη

120,97

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πρόσθετη εργασία τεκμηρίωσης της επιφυλαξης με την οποία έχει ήδη υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με επιφύλαξη, στον ιστοτοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η φορολογική δήλωση εισοδήματος υποβάλλεται διατηρώντας επιφύλαξη για τα θεμελιώδη δικαιώματα του φορολογούμενου όπως:

 1. αδυναμία υποβολής δήλωσης λόγω προβλήματος κατά την υποβολή στον ιστοτοπο της εφορίας κλπ
 2. φορολογία αναλογικά με τις δυνατότητες του υπόχρεου
 3. διαφύλαξη του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης
 4. διαφύλαξη άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων

Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις ακόλουθες διαδικασίες:

 1. Υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικών με την διατήρηση επιφύλαξης του φορολογουμένου, , εντός 30 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, εντός του πληροφοριακού συστήματος της εφορίας
 2. Συγγραφή συνοπτικής επιστολής προς την εφορία στην οποία περιγράφονται τα δικαιολογητικά και οι λόγοι της διατήρησης επιφύλαξης κατά την υποβολή της δήλωσης
 3. Η αμοιβή του λογιστικού γραφείου δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της δήλωσης με επιφύλαξης δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή εάν η επιφυλαξη τελικά δεν γίνει δεκτή από την εφορία
 4. Στην αμοιβή του λογιστικού γραφείου δεν περιλαμβάνονται εξωτερικές εργασίες μετάβασης σε εφορία, συμβουλευτικές υπηρεσίες για εναλλακτικά σενάρια κλπ

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

120 Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασία

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

 1. Ο φορολογούμενος οφείλει να στείλει εντός 3 ημερών όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο λογιστικό γραφείο τα οποία τεκμηριώνουν την ανάγκη υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη
 2. Κωδικοί Taxis / Εξουσιοδότηση Taxis Net
 3. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

Εξαντλημένο