Τήρηση βιβλίων Αυτοκινητιστή TAXI

80,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

 1. Ενημέρωση λογιστικών απλογραφικών βιβλίων (Β’ Κατηγορίας) της επιχείρησης
 2. Καταχώριση παραστατικών ταξίμετρου
 3. Υποβολή χαρακτηρισμών παραστατικών εσόδων/εξόδων myDATA
 4. Σύνταξη και υποβολή δήλωσης εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας E3,
 5. Σύνταξη και υποβολή των καθιερωμένων δηλώσεων Παρακρατουμένων φόρων, διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων και λοιπών φορολογιών
 6. Παρακολούθηση τροποποιήσεων νομοθεσίας Φορολογικών, θεμάτων και συνοπτική ενημέρωσή σας για τα ισχύοντα σχετικά με την νομοθεσία, τις σχετικές υποχρεώσεις και προθεσμίες.
 7. Υποστήριξη με σύντομες οδηγίες, της επιχείρησης πελάτη από την εταιρία Λογιστικό Γραφείο, σε θέματα τιμολόγησης, ΦΠΑ και στην χρήση οδηγού καταχώρισης δαπανών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ορθή ενημέρωση των βιβλίων και προϋπολογισμό της τρέχουσας χρήσης. Η υποστήριξη γίνεται με πολιτική ορθής χρήσης, στα πλαίσια του διαθέσιμου χρόνου που απομένει κάθε μήνα, μετά από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της επιχείρησης

Διάρκεια Υπηρεσίας

60′ λεπτά, μέσος όρος, εργασίας ανά μήνα

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πάγια Αμοιβή ανά μήνα

Ανάλυση Συνεργασίας

 • Παράδοση παραστατικών και εγγράφων στο γραφείο μας, ή αποστολή μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SFTP, drive, μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη του μήνα ενημέρωσης που αφορούν
 • Παραστατικά εσόδων/εξόδων (περ.10 ανά μήνα πλέον Ζ)
 • Τα παραστατικά θα παραδίδονται ταξινομημένα, ανά κατηγορία, σε ειδικό Ντοσιέ σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου μας, ή συγκεντρωμένα ηλεκτρονικά σύμφωνα με ειδικές κοινώς αποδεκτές οδηγίες (πχ. ψηφιακής ονοματοθεσίας)
 • Εάν εντός του τριμήνου υπάρχουν περιπτώσεις, 1. παρακράτησης φόρων, 2. Δανείου, 3. Απόδειξης Δαπάνης ή Τιμολογίου Αγοράς, 4. Αλλαγής δραστηριότητας, 5. Συμφωνητικών, 6. Φόρου διαφήμισης, συμφωνείται ότι θα μας ενημερώνετε εγγράφως είτε προ της συναλλαγής είτε το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, άλλως δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν επιπλοκές στην διεκπεραίωση τους.
 • Η επιχείρηση φέρει αποκλειστικά την ευθύνη πληρωμής μέσω του τραπεζικού συστήματος των πάσης φύσεως εξόδων. Το λογιστικό γραφείο δεν υπεισέρχεται στον τρόπο πληρωμής και δεν δύναται να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο στην εφαρμογή των άρθρων 19 και 20 του ν3842/2010.
 • Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη προστίμου που προέρχεται από σφάλμα ή παράλειψη των συνεργατών της. Για σοβαρές περιπτώσεις καλύπτεται με Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Η επιχείρηση που αγοράζει την παρούσα υπηρεσία συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των λογιστικών του βιβλίων/αρχείων. Η παράδοση/παραλαβή στοιχείων αρχείων και δεδομένων της επιχείρησης πελάτη κατά την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών. Όταν η παράδοση γίνεται μέσω διαδικτύου χρησιμοποιείται ασφαλές κανάλι επικοινωνίας ή και κρυπτογραφία τεχνολογίας PGP/GPG
 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Ειδικά για τους πελάτες που παρέχουμε τις παραπάνω υπηρεσίες τήρησης βιβλίων παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες με μειωμένη τιμή:

 1. Πρόσθετη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας σεμιναρίου myDATA, μέσω διαδικτυακής συνάντησης, σχετικά με την λειτουργία/παραμετροποίηση του συστήματος “timologio” της ΑΑΔΕ με σκοπό στην έκδοση τιμολογίων και διαβίβαση στο myDATA, τίμημα 65€ πλέον ΦΠΑ 24%
 2. Πρόσθετη παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας μίας ώρας, , μέσω διαδικτυακής συνάντησης, σχετικά απορίες του επαγγελματία για θέματα, ΕΦΚΑ – ασφάλισης, ΦΠΑ, τιμολόγησης και φορολογίας εισοδήματος, τίμημα 75€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%
 3. Πρόσθετη παροχή μηχανογραφικής υπηρεσίας myDATA, για αποστολή σύνοψης μεμονωμένου παραστατικού με σκοπό την άμεση λήψη MARK, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους
 4. Πρόσθετη παροχή μηχανογραφικής υπηρεσίας myDATA, για μαζική αποστολή συνόψεων παραστατικών στο τέλος της περιόδου ενημέρωσης, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους, για την διαβίβαση συνόψεων παραστατικών εσόδων
 5. Πρόσθετη παροχή υπηρεσίας, σύνταξης ειδικής αναφοράς με προσωρινά αποτελέσματα εξαμήνου (30/06) ή εννιαμήνου (30/09), μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους
 6. Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών υποβολής δήλωσης εισοδήματος E1, E2, με χορήγηση έκπτωσης εφάπαξ 35€, μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους, με σκοπό την κάλυψη απλής περίπτωσης δήλωσης εισοδήματος, χωρίς χρέωση του επιχειρηματία
 7. Πρόσθετη παροχή υπηρεσίας, Πληρωμές οφειλών απο το λογιστικό γραφείο για λογαριασμό της επιχείρησης, Συμπλήρωση λοιπών δηλώσεων ή εντύπων φορμών προς φορείς της Κυβέρνησης που δεν περιγράφονται παραπάνω (π.χ. Δηλώσεις λόγω της πανδημίας, εξέτασης COVID19, κλπ)μετά από διαδικασία εκτίμησης κόστους, με τίμημα που ξεκινάει από 15€ ανά περίπτωσηπλέον ΦΠΑ 24%
 8. Πρόσθετη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών όπως ανάλυση και τεκμηρίωση φοροτεχνικών, ασφαλιστικών εργατικών και επιχειρηματικών θεμάτων , ή ανάλυση διατάξεων τεκμαρτού εισοδήματος φυσικού προσώπου, 50€/ώρα, πλέον ΦΠΑ 24%, σενάρια επιχειρηματικών αποφάσεων και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ 75€/ώρα πλέον ΦΠΑ 24%

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μια ειδικότερη προσφορά,
μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:

Εξατομίκευση προσφοράς!

Εναλλακτικά παρακαλούμε συμπληρώστε τυχόν άλλες απαιτήσεις,
ή τροποποιήσεις θα επιθυμούσατε για την παραπάνω υπηρεσία

2 σε απόθεμα