Μεταγραφή ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού [Τμηματική Πληρωμή]

805,00

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Αναλαμβάνουμε την μεταγραφή φορολογούμενων στην ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ζήσει επί τουλάχιστον 183 ημέρες για κάθε ένα ημερολογιακό έτος στην Αλλοδαπή κατοπιν ειδικής συμφωνίας που θα πρέπει να έχει προηγηθεί πριν την αγορά αυτής της υπηρεσίας.
Με την αγορά αυτής της υπηρεσίας καταβάλλετε ποσό ως προκαταβολή ή τμηματική καταβολή έναντι ειδικής συμφωνίας που αναφέραμε ανωτέρω.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω, στοιχεία τα οποία θέλετε να μας κοινοποιήσετε.

1 σε απόθεμα