Μεταγραφή (από ή προς) ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

400,00

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Αναλαμβάνουμε την μεταγραφή φορολογούμενων στην ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ζήσει επί τουλάχιστον 183 ημέρες επί ένα ημερολογιακό έτος στην Αλλοδαπή.

Επίσης αναλαμβάνουμε την μεταγραφή φορολογούμενων από την ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού σε τοπικές ΔΟΥ, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα έχοντας ήδη ζήσει τουλάχιστον 183 ημέρες στην Ελλάδα.

Διαδικασία Υπηρεσίας:

 1. Την διεκπεραίωση σχετικών αιτήσεων προς την Αρμόδια ΔΟΥ
 2. Προετοιμασία εξουσιοδοτήσεων
 3. Δήλωση Ορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου (όπου χρειάζεται)
 4. Έλεγχος & υποβολή σχετικών Δικαιολογητικών στην Τοπική ΔΟΥ εφόσον απαιτείται

Προαπαιτούμενα Μετεγραφής Στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή είναι ή κατοχή από τον φορολογούμενο των παρακάτω εγγράφων θεωρημένα με Apostille, την σφραγίδα της Χάγης:

 1. φορολογικού πιστοποιητικού ή
 2. αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας
 3. Μετεγρασμένη βεβαίωση εργοδότη

Εάν δεν έχετε τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαμονή και την εργασία σας στο εξωτερικό.

Προαπαιτούμενα Μετεγραφής σε τοπική ΔΟΥ

 1. Μισθωτήριο Οικίας ή Κατασταση περιοσιολογίου (γνωστή ως E9)
 2. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ σχετικό με την περίοδο διαμονής στην Ελλάδα
 3. Άδεια Εργασίας (εάν χρειάζεται)
 4. Προετοιμασία εξουσιοδοτήσεων
 5. Έλεγχος & υποβολή σχετικών Δικαιολογητικών στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού

Εάν δεν έχετε τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαμονή και την εργασία σας στην Ελλάδα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

Εξαντλημένο