Ανάλωση κεφαλαίου Προηγουμένων Ετών

201,61

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση και επεξεργασία φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος του παρελθόντος, ώστε να υπολογίσουμε το διαθέσιμο φορολογικό εισόδημα του φορολογουμένου.

Σε συνέχεια της φορολογικής επεξεργασίας των δηλώσεων, γίνεται συζήτηση με τον φορολογούμενο ώστε να συσχετισθούν τα δεδομένα τα οποία έχουν υποβληθεί στην εφορία με τα πραγματικά περιστατικά του παρελθόντος, συσχετιζόμενα τόσο με το εισόδημα όσο και με τις αντικειμενικές και πραγματικές δαπάνες.

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

2,5 Ώρες

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασία
Η εκτίμηση κόστους έχει γίνει λαμβάνοντας δεδομένα απλών περιπτώσεων. Για σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν πάνω από 2,5 ώρες εργασίας γίνεται ειδική συμφωνία πριν την έναρξη της εργασίας.

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Πόσα έτη στο παρελθόν ανατρέχει η διαδικασία του υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου;
  2. Για το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα περιγραφή πραγματικών περιστατικών σχετικά με εισόδημα και δαπάνες τα οποία είναι αξιοσημείωτα και τα οποία μπορεί να μην έχουν αποτυπωθεί ορθά στις υπάρχουσες φορολογικές δηλώσεις
  3. Κωδικοί Taxis / Εξουσιοδότηση Taxis Net
  4. Έγχαρτα αντίγραφα δηλώσεων, όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
  5. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Στοιχεία Παύσης ταμειακής μηχανή Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία κατά την επικοινωνία μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαθέσιμο κατόπιν Ραντεβού