Εξωτερικές Εργασίες

50,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις εξωτερικών εργασιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε Εφορίες, ΙΚΑ, Περιφέρειες, Δημοτικές Αρχές.

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

60′ Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασίας, Μία Μετάβαση & Επιστροφή

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Γενική Περιγραφή Αιτήματος
  2. Φορέας στον οποίο θα πρέπει να γίνει η εξωτερική εργασία
  3. Πλήρη Διεύθυνση τόπου στον οποίο θα παρασχεθεί η εξωτερική εργασία
  4. Πότε επιθυμείτε να παρασχεθεί η εργασία;
  5. Υπάρχει σχετική προθεσμία;
  6. Απαιτείται προετοιμασία δηλώσεων και εγγράφων; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  7. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Στοιχεία Παύσης ταμειακής μηχανής. Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα