Εργασία myDATA

25,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εργασίες προς επιχειρήσεις, σχετικές με την εφαρμογή myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι παρούσα υπηρεσία αφορά εργασίες:

 1. Οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 2. Δεν περιλαμβάνονται στην πάγια αμοιβή των υπηρεσιών τήρησης βιβλίων
 3. Εκτός και εάν αυτό ρητά αναφέρεται στην περιγραφή κάποιας υπηρεσίας

Η υπηρεσία αυτή δύναται να συμπεριλάβει εναλλακτικά και ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Ενημέρωση πελάτη λογιστικού γραφείου, για άγνωστα τιμολόγια, ήδη διαβιβασθέντα στο myDATA (συνόψεις τιμολογίων εξόδων) από προμηθευτές,
 2. Επικοινωνία με προμηθευτή της επιχείρησης πελάτη, σχετικά με τον εντοπισμό άγνωστων τιμολογίων της επιχείρησης
 3. Γενικές εργασίες σχετικά με διαδικασίες διαβιβάσης τροποποιήσεων παραστατικών εσόδων, ακυρώσεις παραστατικών, εργασίες συγγραφής αλληλογραφίας και τεκμηρίωσης κλπ

Πάγια καθαρή αξία αμοιβής: 25,00€ ευρώ εφάπαξ αμοιβή

Συνολική Αξία πλέον ΦΠΑ 24% – 31,00€ ευρώ

Διάρκεια Υπηρεσίας

20′ λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πρόσθετη αμοιβή για κατ’ εξαίρεση εργασία

Ανάλυση Συνεργασίας

 • Τα παραστατικά διαβιβάζονται στο σύστημα myDATA, για όσο διαρκεί περίοδος χάριτος χωρίς πρόστιμο, από τους λογιστές για λογαριασμό επιχειρήσεων, έως την εικοστή μέρα του επομένου μήνα από τον μήνα έκδοσης.
 • Μετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας του συστήματος myDATA, η επιχείρηση Πελάτης θα πρέπει να έχει αποστείλει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, ειδοποίηση σχετικά με τα τιμολόγια τα οποία πρέπει να εκδοθούν.
 • Το λογιστικό γραφείο θα απαντάει σχετικά με την διαθεσιμότητα του χρόνου, και θα προχωράει σε εκτίμηση του κόστους της υπηρεσίας
 • Η διαβίβαση των εσόδων του τρέχοντος μήνα δύναται να πραγματοποιείται από το λογιστικό γραφείο σε συμφωνημένη ημερομηνία, με αποστολή σε πραγματικό χρόνο, κάθε μήνα στα πλαίσια της παρούσας υπηρεσίας,ει δυνατό κατόπιν συμφωνίας, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν λήξει ο μήνας (πχ τιμολόγηση μηνός Φεβρουαρίου, αποστολή τιμολογίων Φεβρουαρίου με ημερομηνία 23/02)
 • Σε περίπτωση ανάθεσης από πελάτη λογιστικού γραφείου, διαβίβασης τιμολογίων, στο σύστημα myDATA , θα πρέπει η επιχείρηση πελάτης που παραγγέλνει αυτή την υπηρεσία, να έχει ενημερώσει το λογιστικό γραφείο, σχετικά με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων 40 πεδίων που απαιτεί το σύστημα myDATA σε ένα στοιχείο πώλησης, τα οποία περιγράφονται στην σχετική εγκύκλιο 1138/2020 και τις τροποποιήσεις της
 • Σε περίπτωση που το λογιστικό γραφείο, εντοπίζει σύνοψη άγνωστου τιμολογίου εξόδων, αναρτημένο στο σύστημα myDATA, και μέσω επικοινωνίας με προμηθευτή λαμβάνει το σχετικό παραστατικό, θα πρέπει η επιχείρηση να επιβεβαιώνει ρητά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ότι το εν λόγω τιμολόγιο αφορά την επιχείρηση είναι επαγγελματική δαπάνη.
 • Σε περίπτωση που ζητηθεί η παρούσα υπηρεσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που περιγράφουν οι όροι της υπηρεσίας, δύναται να καλυφθούν οι ανάγκες με αγορά περισσοτέρων υπηρεσιών εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Η αμοιβή του λογιστικού γραφείου δύναται να αποτιμάται και με διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία περιλαμβάνει αντιπαραβολή κατάστασης δαπανημένου χρόνου και ζητηθείσας εργασίας.
 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr

Η τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

3 σε απόθεμα

Κατηγορία: