Ρύθμιση Οφειλών

30,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πάγια Ρύθμιση Οφειλών 12 ή 120 Δόσεων μέσω Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύστηματος Taxis

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

20′ Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασίας

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Μηνιαίο Εισόδημα
  2. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Μηνιαία Έξοδα
  3. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Αναμενόμενο Εισόδημα
  4. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Έχετε καταδικαστεί για αδικήματα του ν.2523/97; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  5. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Έχετε λογαριασμούς και ακίνητα στην Αλλοδαπή (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  6. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: Έχετε κυρύξει επιχείρηση σε πτώχευση; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  7. Υποχρεωτικό Πεδίο Taxis: IBAN Συνδεόμενου Λογαριασμού και όνομα τράπεζας
  8. Κωδικοί Taxis / Εξουσιοδότηση Taxis Net

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 3 Κατηγορία: