Εργασίες Μισθοδοσίας / εργαζόμενο

30,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εργασίες προς επιχειρήσεις, σχετικές με την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας.

Οι παρούσα υπηρεσία αφορά εργασίες μισθοδοσίας ενός εργαζομένου:

 1. Οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 2. Δεν περιλαμβάνονται στην πάγια αμοιβή των υπηρεσιών τήρησης βιβλίων
 3. Εκτός και εάν αυτό ρητά αναφέρεται στην περιγραφή κάποιας υπηρεσίας

Η υπηρεσία αυτή δύναται να συμπεριλάβει εναλλακτικά και ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Μισθοδοτική Κατάσταση Εργαζομένων Περιόδου
 2. Αποδείξεις Παροχής Αποδοχών
 3. Σημειώματα πληρωμής Εισφορών
 4. Προσλήψεις
 5. Απολύσεις
 6. Οικιοθελείς Αποχωρήσεις
 7. Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης
 8. Υποβολή εντύπων πίνακα Προσωπικού, αδειών κλπ

Διάρκεια Υπηρεσίας

20′ λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Πρόσθετη αμοιβή για κατ’ εξαίρεση εργασία

 • Η παρούσα προσφορά/παραγγελία επέχει θέση ιδιωτικού συμφωνητικού εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή, ή αποδεκτή μέσω της πραγματοποίησης αγοραπωλησίας από τον ιστότοπο https://direct.e-accounting.gr
 • Η τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

  1 σε απόθεμα