Πρόταση συνεργασίας τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

(Οδός, Αριθμός, Περιοχή Ταχυδρομικός κώδικας)
1 Υποκατάστημα/τα
Υποκαταστήματα συμπεριλαμβανομένης της έδρας
0 Εργαζόμενος/οι
(Κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση)
0 μεταβολή/ές του προσωπικού της επιχείρησης (Κατά μέσο όρο για εργαζόμενους , πλήρης ή μερικής απασχόλησης)
0 Αλλαγή/ές Βάρδιας
κατά μέσο όρο
Προτεινόμενος οδηγός ονοματοθεσίας https://www.e-accounting.gr/odigies-onomatothesias
10 Παραστατικά Πωλήσεων (Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής, εκτός των Ζ ταμειακής μηχανής)
10 : Παραστατικά Αγορών (Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής, Λογαριασμοί)
2 : Εγγραφές βάσει αποδείξεων είσπραξης/πληρωμής, λογαριασμών τραπέζης, λογαριασμών POS κλπ
2 λογαριασμός/οί τράπεζας/ών, δανεικός/οί λογαριασμός/οί & POS
Προτεινόμενος οδηγός ονοματοθεσίας https://www.e-accounting.gr/odigies-onomatothesias , προτεινόμενες οδηγίες αρχειοθέτησης https://www.e-accounting.gr/odigos-epiviosis-eforias#%οργανώσου
Η παραπάνω διαδικασία θα βοηθήσει να μειώσουμε την υπερφόρτωση από αλλεπάλληλα αιτήματα επικοινωνίας (προφανώς το ερώτημα δεν αναφέρεται σε περιπτώσεις έκτακτης αναγκης)
Η κατάσταση ταμείου περιλαμβάνει τις εισροές και εκροές σε χαρτονομίσματα και κέρματα, για κάθε συναλλαγή πρέπει να υπάρχει παραστατικό https://en.wikipedia.org/wiki/Petty_cash
(Στην περίπτωση που η προηγούμενη ερώτηση είναι καταφατική), Πληροφορίες στον οδηγό μας https://www.e-accounting.gr/mydata
(Υποχρεώσεις φόρου Χαρτοσήμου, Δήλωση Συμφωνητικών, Ενδοκοινοτικές δηλώσεις, Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος προμηθευτών (3%, 4%, 8% , 20%), Φόρος διαφήμισης 2%, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, Αποδείξεις δαπάνης, DIRECTQ, Intrastat, )
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ https://emailselfdefense.fsf.org/el/