Πρόταση Συνεργασίας επιχείρησης που τηρεί απλογραφικά βιβλία

(Οδός, Αριθμός, Περιοχή Ταχυδρομικός κώδικας)
(Στην περίπτωση που η προηγούμενη ερώτηση είναι καταφατική), Πληροφορίες στον οδηγό μας https://www.e-accounting.gr/mydata
(Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής)
(Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικής)
(Κατά μέσο όρο για εργαζόμενους , πλήρης ή μερικής απασχόλησης)
(Κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση)
Προτεινόμενος οδηγός ονοματοθεσίας https://www.e-accounting.gr/odigies-onomatothesias , προτεινόμενες οδηγίες αρχειοθέτησης https://www.e-accounting.gr/odigos-epiviosis-eforias#%οργανώσου
Τα απλογραφικά βιβλία ενημερώνονται, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το τέλος το κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
(Υποχρεώσεις φόρου Χαρτοσήμου, Δήλωση Συμφωνητικών, Ενδοκοινοτικές δηλώσεις, Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος προμηθευτών (3%, 4%, 8% , 20%), Φόρος διαφήμισης 2%, Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, Αποδείξεις δαπάνης, DIRECTQ, Intrastat, )
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ https://emailselfdefense.fsf.org/el/