Έναρξη Εργασιών – Σύνθετη Περίπτωση

241,94

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναλαμβάνουμε σύνθετες περιπτώσεις διεκπεραίωσης έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης, εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής:

 • Έναρξη εργασιών, εκπρόθεσμα, δηλώνοντας ημερομηνία έναρξης εργασιών στο παρελθόν,
 • Σύνταξη επιστολών προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις ειδικές περιστάσεις που κρίνουν απαραίτητη την αναδρομική έναρξη εργασιών,
 • Αίτησης επίσπευσης έναρξης εργασιών, επικαλούμενοι δικαίωματα του φορολογουμένου, σε περίπτωση κωλύματος,
 • Επιστολή προς την Αρμόδια φορολογική Αρχή σχετικά με την απαλλαγή από πρόστιμο εκπρόθεσμης έναρξης εργασιών λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ν.4174/2013) όπου αυτό το δικαίωμα κρίνεται μαχητό,

Τόσο η διαδικασία έναρξης εργασιών όσο και η επίκληση δικαιωμάτων του φορολογούμενου αναλύονται στην ιστοσελίδα μας

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

6 ώρες απασχολησης διεκπεραίωση εργασίας από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Εφάπαξ αμοιβή

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

 1. Περιγραφή δραστηριότητας επαγγέλματος για την οποία θα γίνει έναρξη εργασιών στην Εφορία, στο ασφαλιστικό ταμείο και σε επιμελητήριο
 2. Πλήρη Διεύθυνση κατοικίας
 3. Πλήρη Διεύθυνση τόπου στον οποίο θα είναι η έδρα της εταιρίας
 4. Πότε επιθυμείτε να παρασχεθεί η εργασία έναρξής εργασιών;
 5. Υπάρχει σχετική προθεσμία για την έναρξη εργασιών;
 6. Στοιχεία Εξουσιοδότησης όπως φαίνονται στα στοιχεία ταυτότητας (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,)
 7. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία πχ
  • Φωτοαντίγραφο από το μισθωτήριο συμβόλαιο έδρας και
  • Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος τελευαταιων πέντε ετών για τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ, Εάν υπάρχουν αμοιβές παλαιοτέρων ετών με απόδειξη δαπάνης, πιθανόν να αναζητηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν
  • [περίπτωση μισθωμένης οικίας] πρωτοτυπη υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης οικίας ή
  • [περίπτωση ιδιόκτητης οικίας] επίκαιρο αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, αριθμοί ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ,
  • Φωτοτυπία άδεια εργασίας ή / και άδειας παραμονής
  • [σε περίπτωση νέου ασφαλισμένου (μετά 01/01/93)] Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, .

Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24%
Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας