Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος E1, E2, εργασίες COVID-19

65,00

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ετοιμασία και υποβολή δήλωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται σύντομη επίλυση φορολογικών αποριών σχετικών με την διαδικασία υποβολής της δήλωσης όπως για παράδειγμα:

 1. θέματα εισοδήματος
 2. θέματα τεκμηρίων
 3. θέματα μείωσης φόρου και πιστωτικών καρτών
 4. ηλεκτρονικής πληροφόρησης και εισοδημάτων χωρίς πληροφορηση
 5. Επιδομάτων, τέκνων κλπ
 6. Μισθωμάτων
 7. επαληθεύσεις επιδομάτων, αναστολών ενοικίου, δαπάνες με κάρτα, σχετικών με την πανδημία COVID-19

Εκτιμώμενη Διάρκεια Υπηρεσίας

75 Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασία

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

 1. Κωδικοί Taxis / Εξουσιοδότηση Taxis Net
 2. Σε περίπτωση μίσθωσης κύριας/δευτερεύουσας κατοικίας κλπ απαιτείται αναφορά σε Α/Α μισθωτηρίων του Taxis
 3. Σε περίπτωση εισοδήματος από εκμίσθωση απαιτείται αναφορά σε Α/Α μισθωτήριων του Taxis
 4. Περιγραφή Δηλούμενων στοιχείων Στοιχείων
 5. ΑΦΜ Ονοματεπώνυμο Προστατευόμενων τέκνων κλπ
 6. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Στοιχεία Παύσης ταμειακής μηχανή Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : direct@e-accounting.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

3 σε απόθεμα