Επίλυση Αποριών επί 15΄

30,00

 

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επιλύουμε παντώς είδους απορίες σχετικά με: καθώς και .

   1. την φορολογική νομοθεσία
   2. επιδόματα
   3. διαδικασίες της εφορίας
   4. σκοπιμότητα έναρξης εργασιών

</οl>

Η υπηρεσία παρέχεται

     1. τηλεφωνικώς
     2. μέσω διαδικτυακής συνάντησης μέσω Jitsi ή skype
     3. ή μέσω email

Μέγιστη Διάρκεια Υπηρεσίας

15′ Λεπτά

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασίας, ανά μήνα

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

     1. Να μας γνωστοποιήσετε των προτέρων το αντικειμενο της συζήτησης και τα πλαίσια που θα κινηθεί η συζήτηση

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

1 σε απόθεμα